Regulamin Świadczenia Usług

 
Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług oznacza akceptację postanowień regulaminu oraz polityki prywatności.
 
Zasady Uczestnictwa W Szkoleniach
 
Niedozwolone jest nagrywanie, reprodukowanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie szkoleń bez zgody prowadzącego szkolenie. Po uzyskaniu zgody możliwe jest tylko utrwalenie szkolenia lub jego części wyłącznie na użytek prywatny (niekomercyjny).
 
Szkolenie lub jego część może zostać utrwalone przez prowadzącego lub osobę obsługującą szkolenie (nagrania audio/video, zdjęcia) w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i coachingów. 
 
Uczestnicy szkoleń oświadczają, iż rozumieją, że szkolenia nie zastępują psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
 
Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingu, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Gremium Szkoleniowo-Coachingowego KardioKares.
 
Uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat, lecz nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingu wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.
 
Prowadzący szkolenie lub osoba obsługująca szkolenie mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu; kwota ta będzie obliczona proporcjonalnie do planowanej długości szkolenia i czasu, w którym uczestnik brał w szkoleniu udział), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, to jest w szczególności jeśli uczestnik pozostaje pod wpływem alkoholu, narkotyków, używa wobec prowadzącego lub innych uczestników słów powszechnie uznanych za obraźliwe, jeśli jego zachowanie (m.in. gryzienie, drapanie, ciągnięcie za włosy, dźganie długopisem innych uczestników) zakłóca przebieg szkolenia i oddziałuje negatywnie na proces szkolenia całej grupy. 
 
Dodatkowe Informacje
 
Jeśli z przyczyn losowych np. choroby, problemów z dostępnością lokalu, w którym miało odbyć się szkolenie itp. szkolenie nie będzie mogło się odbyć, całość środków zostanie zwrócona kupującemu, lub będzie on miał możliwość odbycia szkolenia w późniejszym terminie.
 
Osoby dokonujące zakupu usług oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur i korekt faktur drogą elektroniczną.
 
Biorąc udział w szkoleniu grupowym, przyjmujesz do wiadomości i wyrażasz zgodę na to, że informacje organizacyjne odnośnie szkolenia będą przesłane do Ciebie drogą mailową. Ponadto mail będzie kierowany do wszystkich uczestników grupy (pozostali uczestnicy szkolenia grupowego poznają Twój mail, ma to na celu umożliwienie każdemu uczestnikowi szkolenia kontakt z innym użytkownikiem po szkoleniu).
Copyright ©2020 Gremium Szkoleniowo-Coachingowe KardioKares, All Rights Reserved.
Liczba odwiedzin: 6042